GGD Fryslân kreeg de open identiteit die past bij het karakter van de organisatie 

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De organisatie werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger. Het logo kende een gesloten vorm, was daardoor vrij zakelijk en institutioneel van karakter. Wij maakten het open en transparant en helemaal van deze tijd.

Een herkenbaar typografisch symbool als logo van deze tijd

Het nieuwe beeldmerk is gebaseerd op de asterisk, een herkenbaar typografisch symbool in de vorm van een sterretje. Het wordt van oudsher onder andere gebruikt om de geboortedatum van iemand aan te duiden. Omdat het logo niet steeds dezelfde kleurstelling hoeft te hebben is de beeldtaal dynamisch en passend bij een organisatie zoals de GGD. Voor elke doelgroep en elk project krijgt de asterisk een eigen kleurstelling

Meer dynamiek door een bewegend effect van de fotografie 

Om de dynamiek van de organisatie verder te vergroten, hebben we de fotografie een bewegend effect meegegeven. In communicatiedragers zoals brochures en posters zijn telkens twee mensen in transparantie over elkaar heen geplaatst. De nieuwe uitstraling is ondertussen met veel enthousiasme ontvangen. En dat moet ook, want voor minder doen we het niet!