thema ’Altijd de mens zien’ draagt strategische koers Zorggroep Groningen  

Zorggroep Groningen heeft veel ervaring in complexe zorg. In de nieuwe strategische koers is hier nog meer nadruk op gelegd. Om de koers ook communicatief kracht bij te zetten, is een nieuwe huisstijl ontwikkeld: beeldtaal, vormtaal, lettertypen, kleurgebruik, schrijfwijzer. ‘Altijd de mens zien’ is het onderscheidende thema dat de strategische koers draagt en uitdraagt. 

De schelp als symbool voor de visie en missie

De schelp is het belangrijkste vormelement van de huisstijl. Het is de metafoor voor bescherming, voor de gelaagdheid van de zorg én voor het gevoel van veiligheid. De schelp omsluit het leven. Daarmee staat de schelpvorm symbool voor de manier waarop de zorggroep werkt: in de dienstverlening wordt de mens centraal gesteld.     

Beleving medewerker en belofte voor wie de zorg nodig heeft 

Van corporate brochure en visie/missie document tot en met abrireclame en arbeidsmarktcommunicatie: alle communicatie-uitingen worden gedragen door het thema ‘Altijd de mens zien’. Het thema verwoordt de beleving van de medewerker. Maar is óók de belangrijkste belofte voor wie zorg nodig heeft.